Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Wisznia Mała  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Wisznia Mała

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Wisznia Mała.

Mapa Geoportal Wisznia Mała
Mapa z granicą gminy Wisznia Mała

Dane urzędu

Urząd Gminy Wisznia Małaul. Wrocławska 9Wisznia Mała, 55-114

Tel: 71 3084800

Fax: 71 3127068

Elektroniczna skrzynka podawcza: /c9496eltms/skrytka

E-mail: ug@wiszniamala.pl

Powiat: trzebnicki

Województwo: dolnośląskie

Numer TERYT gminy Wisznia Mała: 0220042

Witryna: www.wiszniamala.pl

Władze lokalne: Wójt Jakub Bronowickim.fedzin@wiszniamala.pl

Aktualności z gminy Wisznia Mała

Pobierz mapę gminy Wisznia Mała

Raport archiwalne zdjęcia lotnicze Wiszni Małej

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Wisznia Mała to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Wisznia Mała na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Wiszni Małej, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej o Raporcie lotniczym.

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Wiszni Małej

Gmina Wisznia Mała w liczbach

Powierzchnia gminy Wisznia Mała*

103 km2

1404 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Wisznia Mała*

10 624 mieszkańców

832 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Wisznia Mała*

103 mieszkańców na km2

759 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Wisznia Mała

Geoportal Wisznia Mała prezentuje dane zgromadzone w postaci interaktywnych map gminy Wisznia Mała, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki w gminie Wisznia Mała.

Dostęp do danych Geoportalu Wisznia Mała

Jak powstał Geoportal gminy Wisznia Mała?

Geoportal Wisznia Mała powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Wisznia Mała, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie gminy Wisznia Mała.

Geoportal Wisznia Mała umożliwia pozyskanie danych EGIB gminy Wisznia Mała oraz miejscowych planów zagospodarowania gminy Wisznia Mała, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Wisznia Mała

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Wisznia Mała?

Informacje na Geoportalu Wisznia Mała

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Wisznia Mała?

Korzyści z Geoportalu Wisznia Mała

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Wisznia Mała?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Wisznia Mała.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Wisznia Mała łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Wiszni Małej. W zależności od wybranej kompozycji mapy Wiszni Małej zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Wisznia Mała, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Wisznia Mała oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Wisznia Mała. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Wiszni Małej możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Wiszni Małej. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Wisznia Mała. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana , uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Wisznia Mała.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Wiszni Małej.

  Geoportal gminy Wisznia Mała posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Wisznia Mała. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Wiszni Małej sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Wisznia Mała przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Wiszni Małej.

  W Geoportalu Wisznia Mała przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Wisznia Mała. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Wiszni Małej. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Wisznia Mała zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Wisznia Mała, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Wisznia Mała oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Wisznia Mała.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Wisznia Mała. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Wisznia Mała są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Wisznia Mała podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Wisznia Mała.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Wiszni Małej. W Geoportalu gminy Wisznia Mała udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Wiszni Małej wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Wisznia Mała.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Wisznia Mała. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

 • Informacje o sieciach uzbrojenia terenu w media w gminie Wisznia Mała.

  Dowiesz się o sieciach infrastruktury technicznej w gminie Wisznia Mała, jakie są dostępne: prąd, gaz, woda, kanalizacja. Jaki procent mieszkańców korzysta z poszczególnych sieci uzbrojenia terenu w gminie Wisznia Mała. Kto zarządza poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu w gminie Wisznia Mała.

 • Zabytki w gminie Wisznia Mała

  Przedstawiamy wykaz zabytków w gminie Wisznia Mała. Poznasz informacje o liczbie miejsc zabytkowych w gminie Wisznia Mała oraz najważniejsze informacje o nich. Przedstawiamy statystyki dotyczące rodzajów zabytków w gminie Wisznia Mała.

 • Informacje o wyborach w gminie Wisznia Mała

  Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące wyborów w gminie Wisznia Mała. Prezentujemy listy kandydatów, miejsca lokali wyborczych w gminie Wisznia Mała i wiele istotnych informacji.

Geoportal Wisznia Mała dla mieszkańców

Geoportal Wisznia Mała jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Wisznia Mała. Na mapie Wiszni Małej sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Wisznia Mała mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Wisznia Mała. Korzystając z map Geoportalu gminy Wisznia Mała w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Wisznia Mała są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Wisznia Mała dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Wisznia Mała dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować

50% na pełnym raporcie o terenie

Oszczędź 50% na pełnym Raporcie o terenie w OnGeo.pl

Przejdź do wpisu